پرسش های متداول از مهد کودک شکوفه های بهار

-جهت انجام کامل مراحل ثبت نام اسکن مدارک و  عابر بانک به همراه رمز دوم در اختیار داشته باشید,

-ثبت نام شما زمانی قطعی می شود که هزینه را پرداخت کرده و کد رهگیری دریافت نمودید,

-در صورتیکه یکبار وارد سایت شده اید، دفعات بعداز قسمت ادامه ثبت نام وارد شوید,

- در صورت داشتن بدهی قبلی،عدم انتخاب واحد، راکد بودن کد تحصیلی، مجاز به ثبت نام نمی باشید,