پرسش های متداول از مهد کودک شکوفه های بهار

- جهت ثبت نام گروه آمادگی از گزینه ثبت نام اقدام کنید,

- جهت انجام کامل مراحل ثبت نام، اسکن مدارک و  عابر بانک به همراه رمز دوم در اختیار داشته باشید,

- ثبت نام شما زمانی قطعی می شود که هزینه را پرداخت کرده و کد رهگیری دریافت نموده اید,

-در صورتیکه یکبار وارد سایت شده اید، دفعات بعداز قسمت ادامه ثبت نام وارد شوید,

- در صورت داشتن بدهی قبلی،عدم انتخاب واحد، راکد بودن کد تحصیلی، مجاز به ثبت نام نمی باشید,

- در صورتیکه کد تحصیلی جدید دریافت کرده اید، بعد از انتخاب واحد، امکان ثبت نام در سامانه مهد فراهم می شود,

- در صورتیکه مرخصی با امتحان باشید، شهریه شما به نرخ آزاد محاسبه می گردد,

- در صورتیکه فقط یک ترم در مجموعه حضور دارید، جهت انتخاب ماه ها با داخلی ۲۳۶۳ تماس بگیرید,

- در صورت ثبت نام یک ترم، هرگونه عواقب عدم پذیرش در ترم جدید بر عهده مادر است,