پرسش های متداول از مهد کودک شکوفه های بهار

-جهت انجام کامل مراحل ثبت نام اسکن مدارک و  عابر بانک به همراه رمز دوم در اختیار داشته باشید,

-ثبت نام شما زمانی قطعی می شود که هزینه را پرداخت کردید و کد رهگیری دریافت نمودید,

-در صورتیکه یکبار وارد سایت شده اید، دفعات بعداز قسمت رهگیری ثبت نام وارد شوید,