والدین گرامی  می توانند از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵پس از مطالعه دقیق شرایط و ضوابط، با در اختیار داشتن کارت  عابر بانک و رمز یکبار مصرف، از طریق این پایگاه نسبت به ثبت نام اینترنی فرزند خود در مهد و آمادگی شکوفه های بهار اقدام نمایند,

لازم به ذکر است تکمیل ثبت نام منوط به پرداخت اولیه ی شهریه وارائه چک به امورمالی مهد میباشد,

اسکن مدارک زیر جهت ثبت نام الزامی می باشد :

۱- عکس کودک (کودکان بالای ۲ سال)                        ۲ - صفحه اول شناسنامه کودک، پدر و مادر 

۳ - کارت واکسیناسیون پشت و رو در یک صفحه         ۴ - جواب تست انگل (کودکان بالای ۲ سال)

۵ - تائیدیه سلامت کودک توسط پزشک                     ۶- کارت  عابربانک  به  همراه  رمز  پویا(رمزیکبارمصرف)

۷- ارائه یک فقره چک به مبلغ تعهدات باقیمانده در وجه مهد کودک شکوفه های بهار جامعه الزهراء به امور مالی مهد کودک  

                                                          با تشکر
                                               مهدکودک و آمادگی شکوفه های بهار