والدین گرامی  می توانند از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ پس از مطالعه دقیق شرایط و ضوابط، با همراه داشتن کارت  عابر بانک، از طریق این پایگاه نسبت به ثبت نام اینترنی فرزند خود در آمادگی شکوفه های بهار اقدام نمایند,

لازم به ذکر است تکمیل ثبت نام منوط به پرداخت اولیه ی شهریه وارائه چک به امورمالی مهد میباشد,

اسکن مدارک زیر جهت ثبت نام الزامی می باشد :

۱- عکس کودک (کودکان بالای ۲ سال)                        ۲ - صفحه اول شناسنامه کودک، پدر و مادر 

۳ - کارت واکسیناسیون پشت و رو در یک صفحه         ۴ - جواب تست انگل (کودکان بالای ۲ سال)

۵ - تائیدیه سلامت کودک توسط پزشک                     ۶- کارت  عابربانک  به  همراه  رمز  پویا(رمزیکبارمصرف)

۷- ارائه یک فقره چک به مبلغ تعهدات باقیمانده در وجه مهد کودک شکوفه های بهار جامعه الزهراء به امور مالی مهد کودک  

                                                          با تشکر
                                               مهدکودک و آمادگی شکوفه های بهار